thubeo’s blog

ý tế sức khỏe

Entries from 2020-06-16 to 1 day

Mụn rộp sinh dục là gì?

mụn sinh dục là bệnh STD bị gây nên do hai kiểu virut. Chúng được gọi là virut mụn sinh dục loại một (HSV-1) cùng với virut mụn rộp kiểu 2 (HSV-2). mụn sinh dục miệng là gì? Herpes sinh dục đường miệng thường hay vì HSV-1 gây cùng với có t…